Britské studie potvrdily: Přiměřená ochrana funguje, extrémy jsou zbytečné

12.03.2021

Na světě jsou první britské studie, které zkoumaly šíření koronaviru ve spojitosti s dodržováním preventivních opatření. Jejich cílem bylo zjistit, jaká preventivní opatření se vyplatí a je dobré dodržovat a především pak porovnat tzv. rozumný vědomý přístup s často až extrémními/nesmyslnými nařízeními a zákazy. Tyto čerstvé studie, nijak nepřekvapivě, daly jednoznačně zapravdu zdravému selskému rozumu a přiměřené, tzv. vědomé ochraně. 

Výsledky jasně ukázaly, že je velký rozdíl v počtu infikovaných, pokud se žádná opatření vůbec nedodržují, oproti tomu když se lidé vědomě chrání rozumně (udržují od sebe odstup, používají roušky a respirátory při kontaktu s ostatními, pokud nemusí nechodí zbytečně mezi ostatní). 

Naopak naproti tomu už však čísla vykázala minimální rozdíl v počtu infikovaných, pokud se dodržují extrémně přísná pravidla, která v některých případech nemají žádnou logiku versus přístupu rozumné vědomé přiměřené ochrany. 

Sečteno podtrženo, rozumně a přiměřeně se chránit je zcela dostatečné a nese ovoce. Extrémy, často až hystericky nařízené, výsledky nedělají a nejsou potřeba.