Projekt ROUŠKONAUT pomáhá

Do všeho co děláme, vnášíme vždy i prvek dobročinnosti. Při práci na rozvojových projektech jsme takto například pomohli vzniknout Centru pomoci pro zdravotně postižené a seniory v Chomutově a stojíme za další řadou podobně zaměřených projektů. Ani v případě ROUŠKOnauta tomu nemůže být jinak. A zdaleka nejde jen o to, že technické zázemí pro výrobu a šití našich roušek, nám poskytuje chráněná dílna NILA - SPORT s provozovnou v Jirkově.

Smyslem projektu ROUŠKOnaut pomáhá je zapojení dárců z řad firem, jenž mají chuť přispět potřebným organizacím finančním darem k zakoupení ochranných pomůcek. Jde např. o domovy pro seniory, centra se zdravotně hendikepovanými apod., kterým roušky chybí. Každého, kdo se takto hrdinsky do projektu zapojí a nabídne pomocnou ruku zde s poděkováním zveřejníme.

S nadací BPD partners jsme darovali nanoroušky v hodnotě přesahující 100 tis. korun:

Centru pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. (H. Kaplanová)

Igoru - Nové hnízdo z.s. a partnerskému spolku Mimo domov (M. Čížková)

Poliklinice Jirkov 

Základní a mateřské škole Spořice